NS1 дата център

Използваме услугите и пространството на дата център „Телепойнт”. Той е изцяло независим, клас Tier3+, и гарантира перфектна връзка с всички доставчици в страната и чужбина.

Когато ви предлагаме колокация, т. е. да осигурим работна среда за вашите сървъри, а вие да се грижите сами за поддръжката им, ние ги разполагаме в същия дата център – „Телепойнт”.
Запознайте се с основните характеристики на нашия дата център

Дата центърът има ISO за качество (ISO 9001:2008) и защита на данните (ISO 27001).

Не сте сигурни какво да изберете? Попитайте специалист кой план е за вас.