УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА

Попълвайки формата за поръчка или ползвайки услугите на НС 1 АД потребителят се съгласява да спазва условията на услугата, условията за ползване и политиката за поверителност. Ако не е посочено на друго място (условията за ползване, условията на услугата, политиката за поверителност), използването на “нас”, “ние”, “нашата” ще се отнася за НС 1 АД. Използването на “Вас”, “Вие”, “Вашата” ще се отнася за потребителя на НС 1 АД.

Във връзка с получаването на хостинг услугите, потребителят се задължава да спазва следните условия:

 1. 1.1 Потребителят се задължава да плаща всеки месец хостинг услугите, които му се доставят, освен акo не е предплатил за по-дълъг период от време;
 2. 1.2 Потребителят се задължава да се съобразява с периода, за който е поръчал услугата хостинг при попълване на онлайн формата за поръчка;
 3. 1.3 Неплащането на услугата ще доведе до седем дневно предупреждение, след което услугата ще бъде прекратена;
 4. 1.4 НС 1 АД не поема отговорност за цялостта на информацията, на който и да било потребител, неплатил услугата в уговореното време, в резултат на което услугата е била прекратена;
 5. 1.5 Потребителят се задължава да плаща всички такси свързани с неговата сметка.
 1. 2.1 НС 1 АД ще доставя, потребителят ще поръчва и плаща за уеб хостинг услугата;
 2. 2.2 Във връзка с хостинг услугата, ако реалният месечен трафик на потребителя надвиши поставения лимит, хостинг услугата ще бъде прекратена до следващия отчетен период. НС 1 АД ще уведомява потребителя, когато достигне 80% от своя месечен лимит на е-мейл адрес, който потребителят сам посочва в контролния панел.
 1. 3.1 Стартирането на услугата започва след заплащане на определената сума;
 2. 3.1.1 Потребителят се задължава да плаща цялата такса преди НС 1 АД да започне доставянето на услугата до него;
 3. 3.2 Плащанията се осъществяват на определена дата от месеца. Всякакво забавяне на плащането без известяване от Ваша страна ще води до едноседмично уведомяване и прекратяване на услугата.

Потребителят може да прекратява услугата по всяко време, по всяка причина или без причина през своят клиентски профил на адрес https://my.ns1.bg .

НС 1 АД спира временно уеб хостинг услугата, ако клиентът не заплати за нейното подновяване до 7 дни след датата за подновяване. Ако плащане не бъде получено до 14 дни след спирането на хостинг услугата, тя се прекратява и данните безвъзвратно се изтриват от сървърите и бекъпите на НС 1 АД.

Повторно активиране на изтрит хостинг акаунт може да бъде направено след заплащане на съответната такса за подновяване на конкретната услуга, като изтритият акаунт се активира без да съдържа старите данни на клиента. Информацията на клиента може да бъде възстановена от бекъп, ако такъв е наличен.

Домейните изтичат на датата на подновяване. За домейните с разширения com/net/org/info подновяването може да бъде направено на същата цена, ако плащането бъде извършено до 30 дни от изтичането на домейна. Ако изминат повече от 30 дни от изтичането на домейна с разширение com/net/org/info той влиза в наказателен (редемпшън) период, в който подновяването може да бъде направено само от собственика, но цената затова е 150 лв. с включено ДДС.

Съгласно правилата на EURID (https://eurid.eu/) регистрара, който отговаря за регистрацията, поддържането и подновяването на домейн имена с разширение .eu нямат гратисен период, в който да могат да бъдат платени и подновени без заплащането на наказателна такса. Всеки .eu домейн, който не е подновен преди датата на изтичането му ще изтече и влезне в наказателен период веднага. За изваждането му от наказателен период ще се дължи такса в размер на 150.00лв с включено ДДС. За платен ще се счита домейн с разширение .eu, плащането за който е получено и отразено в системата на НС 1 АД преди дата на изтичането му.

Домейните с разширение .de влизат в редемпшън период 5 дни преди края на месеца, в който изтичат независимо от датата им на изтичане в дадения месец. След изтичането на домейна, той бива прехвърлен към .DE регистъра (DENIC), където може да бъде подновен само след като се свържете директно с DENIC. След изтичането на .DE домейните НС 1 АД не носи отговорност за състоянието на домейна и последващите процедури или цени, тъй като те се определят директно от DENIC (www.denic.de).

Препоръчваме на всички наши клиенти, които имат домейн регистрации да ги подновяват поне 14 дни преди датата на изтичането им. При нареден банков превод в петък или преди почивни и официални неработни дни да ни изпращат копие от платежното на е-мейл office@ns1.bg за да може плащането да бъде отразено и услугата подновена навреме. Плащане направено преди датата на изтичане, но не отразено в системата ни поради технологичното време за получаване на банковия превод няма да бъде признавано за получено и услугата ще изтече.

За да бъде трансфериран домейн към НС 1 АД, домейнът трябва да бъде отключен за трансфер от текущия регистрар, а собственика му да има оторизационния код за трансфер (EPP код), който се попълва при заявката за трансфер. За да бъде успешен трансфер на домейн клиента трябва да има достъп до е-мейл адресите посочени към WHOIS данните на домейнът, да бъде без скрити WHOIS данни, както и към е-мейл адреса посочен в поръчката за трансфер в системата на НС 1 АД. Трансферът трябва да бъде потвърден в 3 (три) отделни е-мейла, изпратени от регистрара, независимо дали е-мейл адресът е един и същи. След потвърждаване от всички страни, трансферът на домейнът отнема 7 дни. При приключване и успешен трансфер домейнът бива подновен за период от 1г. Изключение правят домейните, които са били подновени в рамките на 14 дни преди поръчката за трансфер или датата на изтичане или по време на трансферът. В такива случаи домейнът бива трансфериран към НС 1 АД, но не и подновен за 1г.

НС 1 АД прави бекъп на данните на клиента по различен начин и за различен период от време в зависимост от вида на хостинг услугата:

 1. - Споделен хостинг, Е-мейл хостинг, Реселър хостинг, Споделен облачен хостинг: 7 бекъпа за последните 7 дни.
 2. - Управляем Cloud VPS: 1 бекъп за последните 24 часа с възможност за доплащане за повече.
 3. - Cloud VPS без управление: Без включен бекъп. Възможност за закупуване.
 4. - Наети сървъри: Без включен бекъп. Възможност за закупуване.

Връщането на бекъп се осъществява чрез изпращане на запитване до отдел поддръжка или чрез контролен панел ако такъв е наличен за съответната услуга.

Клиентът няма право да използва уеб хостинг услугата като бекъп пространство за своите данни. Генерираните бекъпи през сПанел контролния панел трябва да бъдат сваляни през ftp и изтривани от нашия сървър. НС 1 АД запазва правото си да изтрива генерирани бекъп файлове през сПанел и съхранени в уеб хостинг пакета.

НС 1 АД не предлага гаранция за наличието на бекъп по всяко време. Клиентът е длъжен да съхранява бекъп на своите данни.

НС 1 АД помага за бързото и ефективно преместване на клиентските сайтове без прекъсване в тяхната работа. За да се извърши преместването, клиентът предоставя потребителско име и парола за достъп до стария сървър.

Клиентът не заплаща допълнително за премествания при случаите изброени отдолу.

 1. - Преместване на сайтове от друг доставчик без значение от платформата/контролния панел на стария сървър, стига тя да позволява физическото копиране на файловете и базите данни.
 2. - Преместване на сайтове поради преминаване към по-скъпа услуга например от споделен хостинг към собствен сървър.

Клиентът заплаща допълнително за премествания при слeдните случаи.

 1. - Преместване на сайтове между сървъри на НС 1 АД, при които клиентът продължава да плаща същата или по-ниска месечна такса.
 2. - Премествания от cPanel сървъри, при които клиентът има определени/персонални изисквания, като например: преместване на адон домейни като отделни cPanel акаунти, преместване на отделни cPanel акаунти като адон домейни в съществуващ cPanel акаунт и всякакви други миграции, които налагат ръчна работа различна от генериране на пълен cPanel бекъп и ресторването му на новия сървър.

НС 1 АД се отнася с респект към всички свои клиенти и очаква същото от тях. Ако клиент обиди някой от служителите на НС 1 АД или го засегне по какъвто и да е начин НС 1 АД може да прекрати услугата. Клиентът ще бъде уведомен с е-мейл и ще му бъдат дадени 24 часа да премести сайта си при друг доставчик. НС 1 АД ще върне на клиента парите за предплатени бъдещи периоди, но не и за текущия месец. НС 1 АД няма да връща пари използвани за закупуване на домейни.

Потребителят има възможността да прекрати своята първа поръчка в NS1.bg в 30 дневен срок и да поиска възстановяване на заплатените суми в съответствие с т.7.1 и т.7.2, без да е задължен да аргументира решението си. НС 1 АД запазва правото си да се допита до потребителя относно причините за неговото решение с цел подобряване на качеството на своите услуги.

 1. 8.1 Плащания подлежащи на възстановяване:
  1. - Базова цена за хостинг услуга, без значение от вида на хостинг услугата.
  2. - Допълнителни поръчани ресурси към хостинг услуги, с изключение на упоменатите в т.7.2
 2. 8.2 Плащания неподлежащи на възстановяване:
  1. - Допълнително поръчани лицензи към хостинг услуги (пример: cPanel лиценз, Litespeed лиценз и др.).
  2. - Плащания за регистрация, трансфер или подновяване на домейн имена.
  3. - Плащания за издаване или подновяване на SSL сертификати.
  4. - Инсталационни такси за хостинг услуги.

Всички одобрени от НС 1 АД суми за възстановяване ще бъдат върнати, по начина по който са платени или друг изрично договорен с потребителя метод.

НС 1 АД си запазва правото да прекратява доставяните услуги до потребител, който използва нашите системи или мрежа, за да нарушава нашите условия за ползване на услугата.

 1. 10.1 Условия за ползване на услугата;
 2. 10.2 СПАМ политика.
 1. 11.1 ВСЯКА НЕДИРЕКТНА ИЛИ ИНЦИДЕНТНА ВРЕДА – ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ,
 2. 11.2 ВСЯКАКВА ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗАБАВЯНИЯ, НЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА.
 3. 11.3 НС 1 АД НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЪЛНОТАТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ ПОЛЕЗНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ, СИСТЕМИ, МРЕЖА ИЛИ ИНТЕРНЕТ.
 1. 12.1 От НС 1 АД до потребителя

  НС 1 АД ще информира потребителя за всичко, за което трабва да бъде уведомен на е-мейл адресът, който Вие сте предоставил. Потребителят е отговорен за изпратените до него съобщения и неполучаването им по някаква причина(смяна на е-мейл адреса, изтриване, пренасочване, блокиране и така нататък).

 2. 12.2 От потребителя до НС 1 АД

  Съобщенията до НС 1 АД трябва да бъдат изпращани на следните адреси:

  • Обслужване на клиенти: office@ns1.bg
  • Техническа поддръжка: support@ns1.bg
  • Злоупотреби: abuse@ns1.bg

Присъедини се към 700 000+ уебсайта в 120+ страни, които се доверяват на NS1 и ScalaHosting

Изпробвай услугите на NS1, без какъвто и да е риск, с нашата 30-дневна гаранция за връщане на парите. Прочети и безбройните положителни ревюта от клиенти.