Cloud hosting – предизвикателства

Облачните хостинг услуги увеличават своя дял на пазара с всеки изминал ден. По-големите и опитни хостинг доставчици вече преминаха към облачни сървъри. Причината затова е многото предимства, които се предоставят от използването на облачен хостинг. Предизвикателствата пред доставчиците на хостинг се промениха. Навлязоха различни системи и начина на работа с инфраструктурата се промени. Вече доставчиците продават IaaS решения (infrastructure as a service) или казано на български инфраструктура като услуга. Това означава, че доставчика на хостинг изгражда цялостна инфраструктура, от която изгражда услуга. Тази услуга се продава на много на брой крайни потребители. Те могат да бъдат както физически лица, така и фирми.

Фирмите продаващи облачни сървъри трябва да се съобразят с новите предизвикателства и изисквания на пазара, за да предоставят качествена и сигурна хостинг услуга. Те трябва да подсигурят както физическата инфраструктура, така и софтуерно обезпечената част от инфраструктурата, която при облачния хостинг модел представлява значителна част от общата картинка.

Използване на public cloud (публичен облак)

Public cloud е модел, при който в една инфраструктура се разполагат много на брой cloud servers, които се управляват от различни клиенти. Всички те споделят ресурсите на облака. Това далеч не е същото споделяне като при споделения хостинг. Разграничаването и гарантирането на ресурсите в облака е много по-строго и по-добре резервирано. Не може и да става въпрос за притеснения, освен ако няма грешки при конфигурацията. При правилна конфигурация публичният облак може да работи почти толкова добре колкото и частният такъв. За частния облак ще поговорим в следващия параграф. За да бъде един public cloud ефективен за всички негови потребители, от огромно значение е бързината на дисковия масив, който се използва. Задължително е да бъдат използвани бързи дискове – SAS 15к или още по-добре SSD. Много е важно дисковете да са предвидени за работа в сървърна среда и да не бъдат използвани desktop SSD дискове. Ако искате да разберете има ли значение диска прочетете статията на NS1.bg за SSD или HDD сървър.

Използване на private cloud (частен облак)

Частният облак обикновено се използва от по-големи фирми за собствени нужди. Целта е безкомпромисно решение от гледна точка на производителност, сигурност и надеждност. Хардуерния и софтуерния ресурси се управлява на 100% от фирмата, която изгражда и притежава частния облак. Малко на брой са фирмите, които използват този модел, защото той е значително по-скъп от използването на много на брой облачни сървъри в някой публичен облак. Частният облак обаче позволява цялостната конфигурация на инфраструктурата да бъде съобразена с изискванията на фирмата, която ще я използва. Той е значително по-скъп както поради факта, че фирмата трябва да закупи целия хардуер нужен за стартиране на облака, но и да влага пари за неговата поддръжка.

Използване на hybrid cloud (хибриден облак)

Както се вижда от името, това е облачно хостинг решение, което се базира на смесица от публичен и частен облак. При него обикновено хостинг доставчика изгражда частен облак за своите големи бизнес клиенти, които имат нужда от него. Той конфигурира ресурсите спрямо изискванията на клиента и те не се споделят или използват от други потребители. Това решение е компромис между частния и публичния облак. То е по-скъпо от публичния облак и по-евтино от частния.

Борислав Тонев

Автор

Борислав е копирайтър с набито око за детайла и увлечение по информационните технологии, което датира от детството му. През годините, той е писал за огромно разнообразие от най-различни теми, но признава, че най-вълнуващото предизвикателство за него е да разбере как работи модерният онлайн свят и да предаде знанията си на читателите.

Напишете коментар

Задължително поле*