Защо да избера облачен сървър

С навлизането на интернет като неотменна част от нашето ежедневие собствениците на бизнес разчитат все повече и повече на онлайн маркетинга за своя успех. Той е от изключителна важност за тях по много причини. Първо, отстранява дистанцията като фактор за бизнеса – Вие ще можете да осъществявате продажби или пък да сключвате сделки на много далечни разстояния от Вас без да отваряте магазин или офис на самото място. Освен това, чрез добрия онлайн маркетинг ще можете да установите постоянна и двупосочна връзка с Вашите клиенти. По този начин ще Ви е предоставен начин за комуникация с тях, а и за тях ще бъде възможно да коментират преживяването си с Вашата компания, за да получавате мнение от първа ръка. Към това предимство се прибавя и факта, че ще им създадете удобството да не се съобразяват с работно време, ваканции и т.н. Отдадеността Ви към изграждането на стабилна връзка и комуникация с клиентите ще бъде своеобразен знак за тях относно Вашето отношение към бизнеса изобщо. И така, дотук би трябвало да сте се уверили, че онлайн маркетингът е необходимост за бизнес компания от всякакъв тип. А кое е всъщност най-удобното средство за целта? Най-вече стартирането на уебсайт, чрез който се постига и определен имидж. За да придобие един сайт висока посещаемост, той се нуждае от качествена поддръжка, която пък зависи от уеб хостинг доставчика.

Много от хората със застарели виждания не вярват в ползите от уеб хостинга, а и често не го разбират. Уеб хостинг компаниите осъществяват връзката на даден уебсайт с интернет, т.е. правят го достъпен за целия свят. Тяхна отговорност е и неговото представяне, както и скоростта, с която зареждат страниците, или пък бързото справяне с технически грешки. Да се използва тази услуга означава, че сте отговорен/на към Вашия уебсайт. В противен случай по всяка вероятност ще станете обект на злобни забележки от посетители или пък на атака на спамери, с която няма да успеете да се справите достатъчно бързо, за да не предотвратите загубата на клиенти и продажби. Вие всъщност ще запазите вашето съдържание като изображения, музика и текст на компютрите на Вашия уеб хостинг доставчик и той ще се погрижи те да са видими за всички останали хора. Най-лесно можете да си го представите като закупуването на будка на панаир, където да представите Вашите стоки.

В последните години изборът на уеб хостинг компания се превърна в огромно изпитание. Самите компании предлагат т.нар. риселър хостинг планове, които в общи линии позволяват на всекиго да препродава хостинг, с други думи – да стартира своя собствена компания. Освен факта, че човек понякога трудно може да разграничи току що стартирана чрез риселър пакет хостинг компания от реномиран доставчик, всички те предлагат множество атрактивни и изгодни уеб хостинг опции, така че е добре да отделите време и да проучите и сравнявате преди да предприемете каквито и да е действия в тази насока.

Базирано на технологията на сървърите (мощните компютри на хостинг компаниите), доставчиците предлагат 4 различни вида хостинг: споделен хостинг, виртуален сървър (VPS), нает сървър и облачен хостинг. Облачният хостинг е най-последната иновация и се отличава от останалите възможности значително. Но в какво се състои тази разлика?

Традиционните видове хостинг поддържат сайта Ви с помощта само на един сървър. Разликите между тях се стичат до това дали този сървър се споделя от много акаунти (при споделения хостинг), малко количество акаунти (VPS) или пък само от един акаунт (при наетия сървър). Освен това, характерна за някои от типовете хостинг е (не)възможността за промени по софтуера и хардуера или пък опцията да се увеличава и намаля количеството на използваните ресурси. Разбира се, и цените варират от пакет до пакет, тъй като нивото на поддръжка и допълнителните услуги са различни за всеки хостинг план. Във всеки случай, забележителното при облачния сървър е фактът, че уебсайтът Ви ще се поддържа не от един, ами от мрежа от сървъри. Тази система се нарича „облак“. Това значи, че ако по някаква причина възникне грешка със сървъра, то Вашият сайт ще продължи да е достъпен благодарение на ресурсите, идващи от другите сървъри. Подобна гаранция за постоянна достъпност не може да бъде осигурена от който и да е от другите типове хостинг. А пък постоянната възможност да се посети един уебсайт е от изключителна важност за всеки бизнес, тъй като това може да означава печалба на нови клиенти и следователно увеличен брой продажби, докато всяка минута, в която сайтът не зарежда, води до обратния резултат. Освен това, облачният хостинг се характеризира с още много преимущества:

1. Възможност за увеличение, както и намаляване на използваните ресурси

За един бизнес уебсайт е съвсем очаквано разрастването или пък бумът на посещения в някакъв момент. Облачният уеб хостинг предоставя възможността да увеличите количеството ресурси, които Ви се предоставят в момента, в който трафикът на уебсайта на компанията се покачи. И обратното – ако по някаква причина трафикът спадне, то количеството на ресурсите, нужни на уебсайта Ви, ще може да бъде понижено. Това е особено полезно за бизнеси, чиито предназначения са ориентирани към определен период от годината като например продажбата на бои за яйца. В такъв случай трафикът и следователно ресурсите на уебсайта ще се покачат в определения сезон, а след неговия край ще бъдат занижени до обичайното.

2. Промени по софтуера

Избирайки облачния хостинг, Вие ще можете да модифицирате софтуера по Ваше желание. Това всъщност означава, че ще имате шанса да инсталирате каквито апликации искате, за да подобрите представянето и скоростта на уебсайта на компанията. Също така ще можете да модифицирате ядрото на операционната система (operating system kernel), което е невъзможно при виртуалния сървър например.

3. Оптимална цена на сървъра

Поради факта, че ще заплащате именно за ресурсите, от които имате нужда, цената на облачния хостинг ще бъде съобразена с параметрите на Вашия уебсайт. Всъщност обикновено цените на подобен хостинг пакет се доближават до тези на наетия сървър, но като опция този тип уеб хостинг разполага с много повече преимущества като по-голямо количество ресурси и скорост. Ако въведете в Google „облачен сървър цена“ първите резултати са нашите изгодни приложения, чрез които можете да се убедите в съотношението между цената и предимствата на облачния сървър.

4. Защита

Този тип уеб хостинг ще Ви осигури максимална сигурност. Облачният сървър не може да се повлияе от чуждите облачни сървъри, а и както вече отбелязахме, с този хостинг пакет няма да изпитате хардуерни проблеми. Освен това, мрежата от сървъри ще Ви осигури особено добра защита от атаки като DDoS (атака за отказ на услуга). Подобни атаки не са насочени към личната Ви информация, но целят да прекъснат достъпа до дадена услуга. В такъв случай единият сървър ще е засипан от заявки, но тъй като те всъщност ще се разпределят между всички останали сървъри в мрежата, проблемът ще бъде лесно отстранен.

5. Техническа поддръжка

При закупуването на облачен хостинг план всички технически въпроси ще бъдат оставени в ръцете на Вашия доставчик, чийто технически екип ще е на Ваше разположение 24/7/365. Това означава, че вместо да се занимавате с поддръжка на сървъра, обновления и инсталация на Firewall, Вие ще можете да се концентрирате върху бизнеса си. Ако възникне технически проблем, то той ще бъде отстранен максимално бързо, а и няма да навреди на приходите или посещаемостта Ви поради факта, че някой от останалите сървъри ще замести нефункционалния. Освен това, облачният сървър е лесен за управление, особено ако решите да го ръководите чрез cPanel, така че по този въпрос също трябва да се освободите от каквито и да било притеснения.

6. Технологията SSD

SSD (Solid State Drive) e последната иновация в света на устройствата за съхранение. Традиционните носители HDD (Hard Disk Drive) извършват ротации, за да записват или прочитат данни. SSD устройствата работят изцяло електронно с помощта на микрочипове и следователно не подлежат на въртения при операциите с данни. Това прави скоростта на въпросните операции в пъти по-бърза от тази на старите носители. Създадена е единица за измерване на тази скорост – IOPS (Input/Output Operations Per Second) и докато при HDD устройствата тази единица варира между 80-120, то понякога със SSD се достига скорост от порядъка на 75.000 IOPS. Сами можете да констатирате огромната разлика в полза на новата технология. Всяко движещо се устройство е предопределено да се изтърка или повреди в някакъв момент. Това не значи, че традиционната технология не се е подобрила в пъти от създаването си – тя се е смалила на размер, но пък се е увеличила сериозно откъм капацитет. Въпреки това, фактът, че нямат движещи се компоненти допринася за силна издръжливост, която е характерна за SSD-тата, както и за тяхната мобилност, т.е. минимален е шансът от щета при транспортиране или изобщо в дългосрочен план. По същата причина няма опасност от повреда, произхождаща от вибрациите, а няма и да има нужда да се занимавате с охлаждане на устройството. Точно заради това ще забравите за всички притеснения относно евентуална загуба на данни. По специално създадената единица за  изминало време между повредите на устройството (Mean Time Between Failure) SSD надминава традиционния носител многократно. Във всеки случай дори системата да не извършва работа, статичните носители на информация са много по-надеждни от механичните. Добре е и да знаете, че тези устройства за съхранение са създадени така, че да използват по-малко енергия и отделят по-малко количество топлина и следователно се стремят към запазване на природните ресурси, а това е една малка крачка към разрешаването на един от най-застрашаващите ни проблеми в последните години – екологичния.

Използването на SSD устройства за съхранение ще повлияе положително много аспекти от Вашия уебсайт. Доброто представяне и скоростта на зареждане са фактори за ранкирането в Google, т.е. Вашата страница неизменно ще подобри мястото си в търсенията. А и високата скорост със сигурност ще остави добро впечатление у Вашите потенциални клиенти. Ако става въпрос за онлайн магазин, от тази скорост зависи и броят на продажбите и респективно Вашите приходи. Имиджът, който уебсайтът създава на една компания, е важен фактор за решенията на нейните клиенти.      Най-добрият пример за уебсайт поддържан чрез облачен хостинг е самата търсачка Google. Ако се замислите, едва ли ще откриете случай, в който тя не е била достъпна или Ви е направила впечатление с някаква техническа неизправност. По тази причина именно облачният хостинг е решението за Вас ако държите на максималната ефикасност. Освен това, издръжливостта на SSD технологията ще Ви спести много разходи по поправки на технически неизправности. А и изборът на тази иновация ще Ви даде крачка преднина пред огромната конкуренция – тъй като смяната на по-старите устройства е скъпа, повечето от собствениците на уебсайтове още не са преминали към SSD облачен хостинг. Към това можем да добавим и че използването на последните технологии винаги заинтригува клиентелата, а и ще придаде на компанията Ви професионално и ориентирано в сферата излъчване.

Е, за да обобщим, може да заключим, че облачният хостинг работи на принципа „разделяй и владей“, тъй като ресурсите са разпределени между множество сървъри. Поради тази причина ефикасността на услугата е гарантирана, а с нея и непрекъснатият достъп и доброто представяне на Вашия уебсайт. Цената на сървъра ще е съобразена с ресурсите, които оползотворявате и именно заради това този тип хостинг е финансово балансиран. Освен вече споменатите предимства пред традиционните хостинг пакети облачният хостинг има още много и различни употреби (например като пространство за запазване на данни). Във всеки случай, облачният хостинг ще поддържа уебсайта Ви на високо ниво във всяко едно отношение, а това би впечатлило Вашите клиенти.

Ако решите да изберете облачен хостинг и разгледате сайта на ns1 ще откриете и много от допълнителните услуги, които предлагаме към плановете. Една от тях например са изключително мощните сървъри, които ще се грижат за това, сайтът Ви да функционира оптимално. Освен това, няма да има причина да се опасявате от загуба на каквито и да е данни – поради факта, че правим множество техни копия, вероятността за изгубване на каквато и да е ценна за Вас информация е сведена до нула. Към тези преимущества ще добавим и факта, че сме заложили на 100% Enterprise Intel SSD дискове, които като едни от най-бързите на света ще задоволят всичките Ви изисквания. Intel са изпробвали хиляди SSD устройства за съхранение, за да подсигурят ефикасността на всяко едно от тях. Ако искате за Вашия уебсайт стабилност и оптимално представяне, това е технологията, отговаряща на Вашите представи. Ще можете да се насладите на всички тези и много други предимства на облачните сървъри ако изберете облачен хостинг от ns1, така че хвърлете поглед на нашите предложения сега.

Борислав Тонев

Автор

Борислав е копирайтър с набито око за детайла и увлечение по информационните технологии, което датира от детството му. През годините, той е писал за огромно разнообразие от най-различни теми, но признава, че най-вълнуващото предизвикателство за него е да разбере как работи модерният онлайн свят и да предаде знанията си на читателите.

Напишете коментар

Задължително поле*